Neptun Båtklubb

Båtklubben Neptun är en av Luleås främsta och största klubbar för båtar. Det finns hundratals registrerade båtar om nära 1000 medlemmar i denna båtklubb. Båtklubben har en lång historia och man har alltid strävat efter att hitta en plats för båtintresserade att samlas under intresset båtar.

Neptun Båtklubb förr och nu

1948 började det hela. Krigslutet var tre år gammalt och drivmedelsrestriktionerna började så smått att lättas upp. Många som under de långa fredsåren haft sin motorbåt upplagd längtade åter att befara sjön i frihet – som förr i tiden.

Klubben har idag ett klubbhus eller stuga ute på Kallaxö och det är här som mestadel av klubbens aktiviteter sker, speciellt på sommaren då det är fullt av aktiviteter här ute. Klubb Neptun är samhörig med Svenska Båtunionen och de är även medlem i Båtförbundet i Bottenviken där Neptun och andra klubbar går samman och utbyter erfarenheter och frågeställningar om sjön och sjöfart. Det pågår dessutom tävlingar under sommaren mellan klubbarna i Unionen.

neptuns båtklubb

Neptun jobbar hårt med att anordna aktiviteter och främja båtlivet i Luleås fina skärgård och de hjälper också till och stödjer upphållandet av en ren och säker miljö på sjön i Norrbottens skärgård och vattnen. Säkerhetstänket är centralt för båtklubb Neptun och detta tillsammans med att säkerställa en hög marin miljöpolicy är något som Neptun brinner för och gör ett bra jobb med i Norrbottens och Luleås skärgård.

Denna samt Neptuns hemsida är som vanligt under ständig utveckling så ägna den gärna några minuter och ge oss feedback på vad du tycker. All kritik, både positiv och negativ är högst välkommen och bidrar till att vi kan kommunicera bättre.

Neptun har ny hemsida

Båtklubben har bytt hemsida. Den nya hemsidan hittar du på www.bkneptun.se.

Du är varmt välkommen dit där du kan läsa mer om just denna klubb och vad de har i görningen! Du kan där även hitta kontaktuppgifter till båtklubben.