Kustliv

kustliv borisI tre år skall filmaren och radiojournalisten Boris Ersson uppleva kustliv när har seglar sin 70-åriga koster Måsen runt i Bottenviken. Han skall på sina segelturer samla berättelser och minnen från de människor som har bott och bor längs Bottenvikens kust.

Boris stora intresse för kustens människor väcktes för cirka 15 år sedan när han gjorde en serie radioprogram om smugglaren Erik Innala i Haparanda. Boris insåg att de människor som bär på viktiga minnen och kunskaper om kustkulturen håller på att försvinna.

Kustliv i Bottenviken dokumenteras

Projektet är ett nordiskt samarbetsprojekt med Föreningen Norden som huvudman i samarbete med museerna runt Bottenviken, de sjöhistoriska museerna i Stockholm och Helsingfors, de regionala filmpoolerna och radio- och TV-företagen i Sverige och Finland. Projektet är tänkt att inspirera till studiecirklar och andra lokala aktiviteter i kustbygderna runt Bottenviken, och till att göra området mer känt.

boris ersson båtliv
Bild: Boris med Måsen på besök i Vasa der fiskaren och mekanikern Walter Nissas tyckte synd om Boris och hans segelvänner på Måsen och erbjöd sig att svetsa en vedkamin till Måsen.

Radioprogrammet som 15 år tidigare blev inspelat om Erik Innala, kallad “Mabou Erkki” ledde till en bok om smugglingen i Sverige för Sjöhistoriska museet. “Mabou Erkki” fick namnet efter ett kaffesurrogat som var en av de varor han smugglade under 40-talet. Intresset för kustlivet som blev väckt bidrog till att Boris våren1999 åter drog ut med sin båt.

Under två sommrar nära han inte la rolig vanlig patiens så sökte han upp och intervjuade äldre skärgårdbor om deras liv. Projektet som stöttades av Sjöhistoriska museet, Norrbottens museum, Norrbottens landsting och de fyra kustkommunerna Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda ledde till flera radioprogram.

Särskilt spännande var det att jag hittade flera äldre kvinnor som kunde berätta levande om sina liv ute på öarna. En tidigare ganska okänd kvinnohistoria i skärgården har börjat växa fram. På förslag från professor Per Uno Ågren i Umeå utökades projektet till kusterna på båda sidorna av Bottenviken, från Kvarken och norrut. Det framstod då som viktigt att förankra projektet bredare.

Vid ett möte på Seskarö våren 2000 anslöt sig alla de större museerna runt Bottenviken till projektet och skrev en avsiktsförklaring där man lovade att ställa upp med sakkunskap, arbete och samlingar. På flera av museerna har chefer och personal satsat mycket arbetstid och resor till de möten vi har haft för att bygga upp projektet. Det här samarbetet har varit värdefullt och kommer att fortsätta.

Ute på sina många segelturer i Bottenviken har många kontakter skapats och Boris Ersson har byggt upp en adressbok över personer som han besökt och skall besöka. På varje segeltur har Måsens loggbok blivit en bok full av berättelser över städer och människor Boris har besökt längs Bottenvikens kust. Till våren skall Måsen ut igen. Treårs projektet som då startar kommer att resultera i radio- och tvprogram, böcker, studiecirklar och en utställning om kustlivet i Bottenviken. Utställningen kommer att gå som en vandringsutställning på museérna längs Bottenviken och berätta om kustkulturen förr och nu.

kustliv bottenviken
Bild: Förslaget till en utställning om kustkulturen i Bottenviken är skrivet av Boris Ersson i samarbete med Anders Åberg, en av Sveriges mest kända konstnärer och utställningsbyggare. På bild Anders Åberg i ett annen projekt, Fiskerimuseet.

Hela projektektet skall redovisas på en hemsida som byggs upp eftersom informationen samlas in. Hemsidan produceras av batlivlulea.nu och första versionen läggs ut under våren. Här skall man via sin PC kunna surfa runt på Internets vågor och tillsammans med Boris besöka spännande städer och möta människor som lever och för traditionen vidare. Hemsidan kommer att vara tillgänglig från batlivlulea.nu

Boris hoppas att det efter projektets slut kommer att finnas en informationsbas på flera språk som skall locka turister att besöka denna unika del av Europa med dess speciella kultur och historia.

Sommaren 2001 följde Boris Bottnia Eskader och turen resulterade i filmen – Vänner på havet. Under julhelgen var det förhandsvisning av filmen i samband med julfika på varvet. I filmen är några miljöer och människor Boris mött klippt in i filmen bland annat visas ett klipp från fiskekriget i Haparanda sommaren 2001. I filmen sjunger även Nanna Helin från Tores Trio i Båtskärsnes om kvinnornas liv i gamla dagar.